راهنمای پذیرش سرمایه گذاری خارجی

سرمايه گذاران خارجي يا نمايندگان آنها مي توانند درخواست مستند سرمايه گذاري (با منشاء سرمايه خارجي) را به همراه فرمهاي استاندارد تكميل شده درخواست سرمايه گذاري به ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري، مستقر در استان کرمان (کرمان بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، ساختمان خزانه معین استان، ستاد سرمایه گذاری استان کرمان) يا سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فنّي ايران (تهران، خيابان ناصر خسرو، نبش خيابان داور، ساختمان شماره 4 وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند. طرح ها و درخواستهاي رسيده به ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان نيز جهت بررسي و اعلام نظر نهايي به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارسال مي شود.

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران پس از دريافت درخواست كتبي سرمايه گذاري خارجي يا نماينده تام الاختيار وي، مطابق نمودار زير ظرف حداكثر 45 روز نسبت به پاسخگويي و صدور مجوزهاي لازم اقدام خواهد نمود.

 

Please publish modules in offcanvas position.