بخش امور زیربنایی

توانمندی های استان در بخش امور زیربنایی

 در اين جنبه دو  عنصر بسيار مهم و اساسي كه تاثير تعيين كننده در روند توسعه استان و كل منطقه دارند، بخش هاي راه و ترابري و  انرژي مي باشند.         

            

الف ) راه و ترابری:

شبكه ارتباطي استان در حد واسط مناطق شمالي و جنوبي كشور به عنوان مفصل ارتباطي داراي عملكرد است و مهمترين محور اين شبكه خط ارتباطي تهران – يزد – كرمان – بندرعباس مي باشد كه با توجه به اهميت بندرعباس به عنوان مهمترين مبدا ورد كالا به داخل كشور از اهميت خاصي برخوردار است . امروزه راههاي اصلي درجه يك در محورهاي كرمان – بندرعباس ، كرمان – يزد، كرمان – زاهدان و كرمان – شيراز ارتباطي فرا استاني را تامين مي نمايند. در استان كرمان در سال 1385 ، 5824 كيليومتر راه اصلي مشتمل بر 4295 كيلومتر بزرگراه چهار خطه و 1529 كيلومتر راه اصلي معمولي وجود داشته است. و 2476 كيلومتر راه فرعي درجه يك آسفالته و 107 كيلومتر راه فرعي درجه يك شني مي باشد.

پراكندگي راههاي استان در بين شهرستانها همگن نمي باشد، به طوري كه تنها آزاد  راه استان در شهرستان كرمان قرار مي گيرد و بزرگراه چهارخطه نيز در چهار شهرستان كرمان ، بم ، سيرجان و رفسنجان قرار گرفته و ساير شهرستانها فاقد آزاد راه و بزرگراه مي باشند. بي ترديد مركز بودن اين چهار شهرستان در استان از لحاظ اقتصادي و حجم بالاي ارتباطات در اين امر بي تاثير نبوده است. از سوي ديگر شهرستانهاي كهنوج در جنوب شرقي استان و بافت در جنوب استان نيز فاقد راه اصلي مي باشند. در اين دو شهرستان تمامي راههاي فرعي آسفالته هستند. كل راههاي محدوده روستائي استان شامل: 10570 كيلومتر جاده خاكي، 1595 كيلومتر راه شوسه و 3770 كيلومتر طول راههاي آسفالته مي باشند كه در مجموع 15935 كيلومتر در سال 1385 براي استان كرمان گزارش شده است. كه البته اين ميزان در شهرستانهاي استان به فراخور وسعت و توانمندي آنها متفاوت مي باشد، به گونه اي كه بيشترين مقدار راههاي روستايي مربوط به شهرستان رفسنجان با 8/53 درصد و كمترين مقدار مربوط به شهرستان جيرفت با 2/14 درصد بوده است.

استان كرمان در شبكه حمل و نقل ريلي كشور نيز از اهميت خاصي برخوردار است. اين استان هم اكنون در مسير شبكه راه آهن شمال به جنوب يعني راه آهن تهران – بندرعباس قرار دارد كه اصلي ترين محور راه آهن كشور را تشكيل مي دهد و با تكميل راه آهن كرمان به زاهدان و سپس به پاكستان برسر راه ارتباطي پاكستان و سيستان و بلوچستان به ساير نقاط كشور نيز قرار خواهد گرفت. 

ار نظر حمل و نقل هوائي در حال حاضر استان داراي 5 فرودگاه فعال در شهرهاي كرمان ، رفسنجان ، سيرجان ، بم و جيرفت و يك ايستگاه هوائي در قطب كوير و در منطقه دربند است و از طرفي كريدور هوائي استان نقش بسيار مهمي در انجام پروازهاي داخلي و بين المللي ايفا مي كند.

 

 قابليت هاي توسعه استان در زمينه ارتباطات زميني و هوايي:

استان كرمان با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص داراي قابليت هاي طبيعي و غير طبيعي فراوني است كه  مهم ترين آن ها عبارتند از :

-    قرار گرقتن در مسير ترانزيت هاي جاده اي شمال به جنوب (تهران – سيرجان – بندرعباس ) و شمال به جنوب و  شرق ( تهران – كرمان – زاهدان و چابهار )

-    قرار گرفتن در مسير ترانزيت جاده اي شمال شرق به جنوب (مرزهاي سرخس – دوغارون و باجگيران به مشهد – كرمان – بندر عباس

-    قرار گرفتن در مسير ترانزيتي ريلي شمال به جنوب كشور (تهران – بافق – سرجان – بندرعباس و كرمان – زاهدان )

-         قرار گرفتن شهر كرمان در مسير ترانزيت كشور هاي آسياي ميانه به آبهاي خليج فارس

-         وجود شبكه راه آهن و امكان اتصال نقاط اقتصادي به اين شبكه

-         وجود 5 فرودگاه فعال در استان و توانايي افزايش سرويس دهي بارو مسافر

-         وجود قطب هاي كشاورزي ، صنعتي و معدني و گردشگري در استان و لزوم ارتباط با ساير مناطق

 

ب – انرژي

انرژي و شبكه توزيع آن از جمله بخشهاي اصلي و حياتي امور زيربنائي جامعه به شمار مي آيد كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر روند توسعه تاثير مي گذارد. وجود امكانات مساعد در زمينه توزيع و ارائه انرژي مورد نياز در بخشهاي اصلي اقتصاد، كشاورزي، صنعت و خدمات از جمله ضروري ترين عوامل به شمار مي آيد.

ظرفيتهاي موجود در بخش انرژي استان كه مي تواند توسعه اين بخش را تسريع نمايد، قابل تامل است. از جمله اين ظرفيتها مي توان به طول خطوط انتقال نيرو 400 كيلو وات (2490 كيلومتر) و شبكه فوق توزيع 63 كيلو وات (748 كيلومتر) اشاره كرد.

با توجه به اين كه استان از نظر خطوط انتقال نيرو مشكل چنداني ندارد و زيربناهاي اصلي مهيا مي باشد. با راه اندازي كامل نيروگاه باغين و بهره برداري از كليه واحدهاي آن بخش انرژي استان از وضعيت نسبتاً مطلوبي برخوردار خواهد شد. و به توسعه بخش كشاورزي و صنعت استان در آينده كمك شاياني خواهد كرد و به همين ترتيب روند توسعه مناطق شهري و روستائي پيرامون را نيز تداوم خواهد بخشيد.

تا پايان سال 1385 در استان كرمان تعداد 2519 روستاي بالاي 20 خانوار و تعداد 1192 روستاي زير 20 خانوار داراي برق شده اند. اما در حال حاضر تعداد 1443 روستاي فاقد برق در استان وجود دارد.كه به دليل پراكندگي ودور بودن از خطوط شبكه تامين برق، هزينه زيادي را در زمينه انتقال برق مي طلبد.

از سال1372 عمليات گاز رساني دراستان كرمان آغاز شده است كه در8 شهر استان شامل شهرهاي: بردسير،رفسنجان، سيرجان، كرمان، بافت، زرند، شهر بابك ومس سرچشمه عمليات گاز رساني اجرا و157211 انشعاب گاز واگذار گرديده است .كه از اين مقدار 203 انشعاب صنعتي وبقيه خانگي وتجاري بوده اند .بيشترين تعداد انشعاب واگذار شده مربوط به شهر كرمان با 14/36 درصد از كل انشعاب وكمترين آن مربوط به شهر راور با 3/15 درصد از كل انشعاب بوده است.

در استان كرمان به طور متوسط سالانه 3520279194 ليتر انواع فرآورده هاي نفتي به مصرف مي رسد كه در اين ميان بيشترين مصرف مربوط به نفت گاز (85/50درصد) بنزين (93/29 درصد ) ونفت كوه (66/12 درصد ) مي باشد.

 

 قابليت ها

-    موقعيت مناسب استان جهت راه اندازي نيروگاه خورشيدي و استفاده از سيستم هاي مختلف از جمله سيستم فتوولتاييك به منظور بهره گيري از انرژي خورشيدي در استان

-    اجراي مطالعات نقشه برداري حرارت سنجي اندازه گيري شيب حرارتي و مقدار جريان حرارت در زير سطح زمين و استفاده از روش چرخه دو مداره به منظور توليد برق در مناطقي كه امكان بهره گيري از انرژي زمين گرمايي وجود دارد.

-    آفتاب فراوان و نیز وزش بادهای شدید به عنوان یکی از منابع تولید انرژی در عرصه های بیابانی استان قابل طرح می باشد.

 

ج- پست ومخابرات:

با توجه به تحولات چشگيري كه در چند سال اخير در ارتباطات كشور وبه ويژه در صنايع مخابراتي روي داده ودر اين ميان استان كرمان هم بي تاثير نبوده است .ودر مجموع خدمات پستي ومخابراتي استان در سال هاي اخير به طور نسبي از رشد به نسبت مطلوبي برخوردار گشته است.

اين استان در سال 1385 داراي 108 واحد پستي ارائه كننده خدمات پستي پيشتاز و40 واحد پستي خدمات خودرويي بوده است. در همين سال استان داراي 11 اداره پستي با 34 دفتر پستي شهري و12 دفتر پستي روستايي در حال بهره برداري قرار گرفته اند.همچنين 4205 صندوق پستي در سطح استان وجود داشته كه از اين تعداد 269 صندوق پست شهري و165 صندوق پستي روستايي بوده اند و3771 صندوق پستي ديگر مربوط به ساير صندوق هاي پستي ارائه شده از سوي شركت پست استان كرمان مي باشند.

در پايان سال 1385 در استان كرمان تعداد 3568 نقطه روستايي داراي ارتباط مخابراتي بوده اند .تعداد كل تلفنهاي همگاني استان 4836 خط كه 89 درصد آن ها مربوط به مناطق شهري و11 درصد مربوط به مناطق روستايي بوده است.

تعداد تلفن هاي منصوبه در سال 1385 در استان كرمان 761573 خط مي باشد و تعداد تلفن هاي مشغول به كار استان در پايان اين سال 651144 خط تلفن مي باشد .تركيب خطوط تلفن مورد بهره برداري ومشغول به كار در سطح استان طي سال 1385 به گونه اي است كه 06/77 درصد آن ها در واحدهاي مسكوني ، 44/14 درصد در واحدهاي تجاري وصنعتي و5/8 درصد نيز در واحدهاي دولتي قرار داشته اند.

بر اساس آمار واطلاعات در سال 1385 فعاليتهاي خوبي در جهت واگذاري تلفن هاي همراه (موبايل ) در استان به انجام رسيده است .به طوري كه در اين سال تعداد خطوط تلفن همراه به 483961 رسيده است.

 

د- بهداشت ودرمان:

شبكه بهداشت درمان استان كرمان شامل 24 بيمارستان بوده كه تعداد 2766 تخت فعال داشته اند .از اين تعداد 4 بيمارستان مربوط به بخش خصوصي ، 3 بيمارستان مربوط به بخش تامين اجتماعي وبقيه دولتي بوده اند. .توزيع بيمارستان ها در شهرستان هاي استان قدري ناهمگن است به صورتي كه  شهرستان هاي منوجان ، قلعه گنج ،رودبار ، عنبرآباد و كوهبنان فاقد بيمارستان مي باشند.

توزيع شهرستاني تعداد پزشكان وساير كادر بهداشتي ودرماني در سطح استان تقريباً متناسب است واين تناسب  به لحاظ جمعيتي وساختار شبكه درماني هر شهرستان وميزان خدمات دهي به جمعيت تحت پوشش مي باشد.

تعداد خانه هاي بهداشت استان 681 باب   بوده كه جمعيتي بيش از 920907 هزار نفر را تحت پوشش داشته است .به همين ترتيب تعداد خانه هاي بهداشت در شهرستان بم با 98 باب بيشترين وكمترين ميزان با تعداد 11 باب مربوط به شهرستان كوهبنان مي باشد .

 

Please publish modules in offcanvas position.