مشوق های سرمایه گذاری

1ـ مشوق هاي مالياتي:

الف ـ تخفيف درضرايب مالياتي فعاليت هاي توليدي برحسب اولويت هاي مورد نظر به مدت 8،6 و 4 سال براي ايجاد انگيزه درامر توسعه سرمايه گذاري صنعتي وتوسعه صادرات محصولات صنعتي

ب ـ معافيت ازپرداخت ماليات بابت درآمد حاصل از فعاليت هاي توليدي درمناطق توسعه نيافته كشور برحسب  اولويت هاي موردنظر به مدت 12، 9 و6 سال

ج ـ معافيت ازپرداخت ماليات بابت آن قسمت ازسود حاصل از فعاليت هاي توليدي صنعتي ومعدني كه به مصرف بازسازي ، توسعه و يا تكميل واحدهاي صنعتي برسد.

د ـ معافيت ازپرداخت ماليات بابت درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتي به ميزان 100درصد

2ـ مشوق هاي گمركي :

استفاده ازمجوزهاي معافيت ازپرداخت حق ورودي ماشين آلات خط توليد صنعتي ومعدني

3ـ مشوق هاي مالي :

الف ـ پايين آوردن نرخ تسهيلات اعطايي درامر سرمايه گذاري  بخش خصوصي دربخش صنايع كشاورزي وتبديلي

ب ـ پيش بيني پرداخت يارانه وتخفيفات خاص درنرخ تسهيلات پرداختي براي حمايت ازسرمايه گذاري هاي اولويت دار دراستان

ج ـ كاهش سهم آورده سرمايه گذاران متقاضي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي تا 10 درصد

د ـ تخفيف در نرخ سود استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به ميزان 25 %

Please publish modules in offcanvas position.