قوانین و مقررات

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1381/3/4

نمایش متن قانون

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 94

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1394/4/31

 نمایش متن قانون

آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1394/11/21

نمایش متن آیین نامه

قانون امور گمرکی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1390/8/22

نمایش متن قانون

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1391/12/6

نمایش متن آیین نامه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1394/2/1

نمایش متن قانون

قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی – هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1372/7/4 – 1373/1/14

نمایش متن قانون

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1390/11/16

نمایش متن قانون

قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1369/8/29

نمایش متن قانون

قانون تجارت

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب: 1311/2/13

نمایش متن قانون

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

مرجع تصویب: مقام معظم رهبری

تاریخ ابلاغ: 1392/11/29

نمایش متن ابلاغیه

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1387/3/25

نمایش متن قانون

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1396/1/16

نمایش متن قانون

قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجره واحد

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1387/3/25- 1393/4/1- 1394/2/1 

نمایش متن قانون

دستورالعمل بهره­ برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک­ها و نواحی صنعتی سال 1396

مرجع تصویب: وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاریخ تصویب: 1396/1/30

نمایش متن دستورالعمل

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

مرجع تصویب: وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ تصویب: 1387/2/3

نمایش متن دستورالعمل

آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1391/2/10

نمایش متن آیین نامه

آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1390/3/8

نمایش متن آیین نامه

قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌

مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب: 1346/5/30

نمایش متن قانون

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی – هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1384/9/5 – 1385/3/1

نمایش متن قانون

نمایش متن آیین نامه

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1372/6/7

نمایش متن قانون

قانون معادن (شامل همه اصلاحات)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1377/2/27

نمایش متن قانون

قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی

نمایش متن قانون

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی – هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1389/8/5 – 1391/8/21

نمایش متن قانون

نمایش متن آیین نامه

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1387/2/17

نمایش متن قانون

 

Please publish modules in offcanvas position.