شنبه, 23 تیر,1403
Menu

بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی «‌اکو»


سازمان اکو

سازمان اکو يك سازمان منطقه‌ای دولتـي محسـوب می‌گردد كـه در سـال ۱۹۸۵ از سـوي ايـران، پاكستان و تركيه با هدف پيشبرد همکاری‌های اقتصادي، فني و فرهنگي ميـان كشـورهاي عضـو می‌باشد كه از سـال ۸ تأسیس گرديد. اكو درواقع جانشين سازمان همكاري منطقه‌ای براي توسعه ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹ موجوديت داشت. در سال ۱۹۹۲ سازمان اكو، هفت عضو جديد را به عضويت پذيرفت كه عبارت‌اند از: افغانستان، آذربايجـان، قزاقسـتان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان. منطقه اكو از دورنماي روشن تجاري برخوردار است. عليرغم تركيب جمعيتي جـوان آن، اكـو در قالـب يـك سـازمان موفق و خوش آتيه منطقه‌ای توسعه يافته است. جايگاه بین‌المللی آن رشـدي فزاینده دارد.

باوجوداین، سـازمان با چالش‌هایی در خصوص اهداف خود روبرو است. از همه مهم‌تر، منطقه فاقد زیرساخت‌ها و نهادهـاي مناسـبي اسـت كـه سازمان بتواند اهداف توسعه‌ای خود را دنبال و از منابع موجود منطقه‌ای حداكثر استفاده را نمايد. بيش از ۱۲ سال است كه كشورهاي عضو جهت تسريع در توسعه منطقه‌ای از طريق تلاش‌های مشترك خود همكاري می‌نمایند. در كنار پيوندهاي نزديـك فرهنگـي و تـاريخي مشـترك، كشـورهاي عضـو توانسته‌اند تـا از روابـط موجـود زیر ساختاری و تجاري، اميدهاي خود را به واقعیت‌های ملموسي تبديل نمايند. اكو مبادرت به تعريـف چنـدين پـروژه بـر اساس طرح‌های اولویت‌دار مبتني بر همكاري نموده، كه عبارت‌اند از: انرژي، تجارت، حمل‌ونقل، كشاورزي و كنترل مواد مخدر

فعالیت‌های اكو از طريق مديران تحت نظارت دبیر کل و معاونين وي صورت می‌پذیرد. بـدين ترتيـب كـه طرح‌ها و برنامه‌هایی كه داراي منافع متقابل در حوزه‌های زير باشند را مدنظر قرار می‌دهند:

  • تجارت و سرمايه‌گذاري
  • حمل‌ونقل و مخابرات
  • انرژي، مواد معدني و محیط‌زیست
  • كشاورزي، صنعت و توريسم
  • منابع انساني و توسعه پايدار
  • پروژه و آمار و پژوهش اقتصادي
  • روابط بين‌الملل

 

شیوه‌های تأمین مالي توسط بانك تجارت توسعه اكو

 ازجمله شیوه‌های تأمین منابع مالي توسط اين بانك مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

  • تأمین مالي تجاري كوتاه‌مدت كه به‌طور غيرمستقيم و از سـوي بانک‌های عامـل بـه تمـام كالاهـا بـه جـزء كالاهايي مانند دخانيات، صنايع شيميايي و توليدات تسليحات نظامي، پرداخت می‌شود. زمان بازپرداخت ايـن وام‌ها ۱۸ ماه است كه اگر در بازپرداخت ديركردي اتفاق افتد، ۲ تا ۳ درصد به سود بازپرداخت افزوده می‌شود
  •  ارائه تسهيلات و خدمات به شرکت‌های كوچك و متوسط كه اين امر جزء اولویت‌های بانك قـرار دارد. در ايـن نوع از تسهيلات، بين ۳۰ هزار تا یک‌میلیون دلار به واحد موردنظر تسهيلات اعطا می‌شود كه بايد در يك تا ۴ سال به بانك اكو برگردانده شود. در اين نوع تسهيلات تمام عمليات پرداخت وام به‌واسطه بانک‌های اكـو انجام می‌گیرد و شرکت‌هایی كه بين ۱۰ تا ۲۵۰ نفر كارمند داشته و گردش مالي آن‌ها كـمتـر از ۱۵ ميليـون يورو باشد، جزء شرکت‌های كوچك و متوسط محسوب می‌شود
  • در رابطه با شرکت‌های بزرگ نيز نوع ديگري از تسهيلات در نظر گرفته شده است. اگـر شـركتي قصـد خريـد ماشین‌آلات داشته باشد تا حدود ۸۵ درصد از منابع لازم را می‌تواند به‌عنوان فاينـانس از بانـك اكـو دريافـت كرده و در يك تا ۵ سال به اين بانك بازگرداند و اگر براي گردش مالي نيازمند تسهيلات باشد، بين يك تا دو سال براي بازپرداخت وام مهلت دارد. – در خصوص طرح توسعه يا تأسیس يك واحد توليدي، تنها ۵۰ درصد از منابع لازم را می‌توان در قالب فاينانس از بانك اكو دريافت كرد و متناسب با پروژه، زمان بازپرداخت اين وام كه بين ۵ تا ۳۰ ميليون دلار متغير است، بين يك تا ۷ سال تعيين شده است.
دی ان ان