شنبه, 23 تیر,1403
Menu

ساختار سازمانی

مدیران مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان

 ردیف

   نام و نام خانوادگی

   سمت

    1

   محمد مهدی فداکار

   استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری

   2

   صادق سلطانی نژاد

   مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری

   3

   حمید شهسواری

   معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری
دی ان ان