پنجشنبه, 03 خرداد,1403
Menu

حقوق و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی

 • برخورداری سرمایه‌گذاری خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاری داخلی (ماده 8 قانون)
 • انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت ارز و یا کالا (مــواد 18-13 قانون)
 • امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صد در صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری (ماده 4 آئین نامه)
 • امكان ثبت شركت ايراني با 100 درصد سرمايه خارجي
 • پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه زمینه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گاز و انرژی (کلیه زمینه های مجاز برای بخش خصوصی)
 • امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین المللی (ماده 19 قانون)
 • امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه‌گذاری‌های مشترک (مــاده 34 آئین نامه)
 • ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه)
 • تصمیم‌گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه‌گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز (ماده 6 قانون). 
 • انتخاب روش سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روش‌هـــای BOT، بای بک و مشـارکت مدنی، توسط سرمایه‌گــذار (ماده 3 قانون)
 • پـذیرش سـرمـایـه‌گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه‌گـذاری می‌نمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت‌هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه‌گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون)
 • سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهیه نمایند.  بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده بر عهده وام گیرنده است.
 • سرمایه خارجی می‌تواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواداولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانونت تشویق و حمایت قرار گیرد.
 • تضمین سرمایه خارجی در قبال ملي شدن و سلب مالكيت (ماده 9 قانون)
 • تضمين خريد كالا و خدمات توليدي در طرح­هاي سرمايه­گذاري خارجي (در چارچوب ترتیبات قراردادی)، در صورتي كه خريدار انحصاري آن دولت باشد و یا به قیمت یارانه ای عرضه شود (ماده 11 آیین نامه)
 • تضمين جبران زیان سرمایه­گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت­نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت (سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی)

دی ان ان