جمعه, 31 فروردین,1403
Menu

خدمات مرکز

خدمات قابل ارائه در مرکز به سرمایه گذاران خارجی به شرح زیر است :
 

الف قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

1- اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

2- انجام هماهنگی و پشتیبانی لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن ، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی .

3- انجام هماهنگی ها و پیگیری های لازم با واحدهای اجرایی دستگاه های مرتبط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی .

4- پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری ها از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط .

5- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایر مدارک مورد نیاز و هماهنگی با سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران.
 

ب پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی

1- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل پس ازصدور مجوز سرمایه گذاری خارجی شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسایل گمرکی و مالیاتی و غیره .

2- پیگیری اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی از جمله مسایل اداری و ورود سرمایه های خارجی .

3-پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاه های اجرایی .

4- ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در جهت رفع مشکلات و موانع مربوط به سرمایه گذاری به منظور رفع مشکلات توسط استاندار و بهره گیری از حمایت های استاندار در جهت رفع مشکلات موجود .

5- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبری طرح های سرمایه گذاری از طرف سازمان .
 

ج امور اجرایی و محتوایی

1- شناسایی و گردآوری فرصت های سرمایه گذاری استان.

2- برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی، مسئولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان با موضوع سرمایه گذاری و روش های تأمین مالی بین المللی و مسایل مرتبط .

3-  معرفی استان و توانمندی های اقتصادی آن با به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی.

4- حمایت و ترویج افکار و اندیشه سرمایه گذاری، فرهنگ سازی و مساعد نمودن فضای سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری.                                                             

دی ان ان