جمعه, 04 خرداد,1403
Menu

معرفی مرکز

مركز خدمات سرمايه‌گذاري در راستای تحقق اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1381 و فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن

و به استناد مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 26986/44458 مورخ 8/2/89 ، در استان و به رياست استاندار در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشكیل شده است.

این مرکز، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان می باشد و وظیفه حمایت، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری و اعمال نمایندگی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر عهده دارد.

دی ان ان