پنجشنبه, 07 مهر,1401
Menu

فرصت های سرمایه گذاری

معرفی استان کرمان

فراخوان طرح های سرمایه گذاری استان کرمان

آرشیو
فراخوان عمومی دعوت از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری جهت همکاری با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان به منظور تامین و بهره مندی از اطلس سرمایه گذاری استان

فراخوان عمومی دعوت از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری جهت همکاری با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان به منظور تامین و بهره مندی از اطلس سرمایه گذاری استان

ادامه مطلب ادامه مطلب

اخبار

آرشیو
حضور مرکز خدمات سرمایه گذاری در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان (IDEX 2022)

حضور مرکز خدمات سرمایه گذاری در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان (IDEX 2022)

ادامه مطلب ادامه مطلب
جلسه آموزشی توجیهی سامانه اطلس سرمایه گذاری با حضور شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

جلسه آموزشی توجیهی سامانه اطلس سرمایه گذاری با حضور شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

ادامه مطلب ادامه مطلب
نشست سه جانبه مرکز خدمات سرمایه گذاری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت مهندسین مشاور ماهران صنعت

نشست سه جانبه مرکز خدمات سرمایه گذاری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت مهندسین مشاور...

ادامه مطلب ادامه مطلب

پیوند ها

دی ان ان