شنبه, 23 تیر,1403
Menu

فراخوان طرح های سرمایه گذاری استان کرمان

آرشیو
فراخوان عمومی دعوت از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری جهت همکاری با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان به منظور تامین و بهره مندی از اطلس سرمایه گذاری استان

فراخوان عمومی دعوت از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری جهت همکاری با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان کرمان به منظور تامین و بهره مندی از اطلس سرمایه گذاری استان

ادامه مطلب ادامه مطلب

اخبار

آرشیو
برگزاری جلسه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با موضوع پروژه SDI و اطلس سرمایه گذاری

برگزاری جلسه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با موضوع پروژه SDI و اطلس سرمایه گذاری

ادامه مطلب ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان

برگزاری جلسه کمیته راهبری اطلس سرمایه گذاری استان

ادامه مطلب ادامه مطلب
حضور مرکز خدمات سرمایه گذاری در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان (IDEX 2022)

حضور مرکز خدمات سرمایه گذاری در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان کرمان (IDEX 2022)

ادامه مطلب ادامه مطلب

پیوند ها

دی ان ان